Tjenestehund

For mange er hunden mer enn et familiemedlem. Tjenestehunder er for hjelp ved mentale utfordringer og fysiske handikap. Du kan ta tjenestehunden med deg overalt, også på fly innenlands og utenlands. Når du reiser med fly må spesielle sertifikater og papir fremvises. Support Vesten tjenestehunden har på må brukes på flyreiser, og utenfor hjemmet. Slik informeres andre om at hunden er på jobb. Dette er greit å vite om servicehunder.

Et mangfold av behov

En tjenestehund, eller Servicehund, er utrolig hjelpsom og støttende for innehaveren. Enten det er support ved fysisk funksjonshemming eller psykisk helse. Disse hundene trenes opp for å utføre viktige jobber. Barn som for eksempel har Autisme finner ro, hjelp og støtte med en hund som er opplært til å gjenkjenne tegnene for problemer hos hundeeieren. Autisme er en utviklingsforstyrrelse hvor formidling, sosialt interaksjon og stemmebruk ofte er ikkeeksisterende. Blinde eller svaksynte bruker en såkalt Førerhund for hjelp til å bevege seg fritt rundt enten det er inne eller ute. Tjenestehunder utfører mange viktige funksjoner i samfunnet. Innenfor denne gruppen har vi Epilepsihund, Diabeteshund, Terapihund for Angst og Depresjon, Politihund og rike aspekter av tjenester de utfører. Her er noen av jobbene de utfører.

Ikke alle er synlig

Ofte er det ikke klart hva slags hjelp som gis av hunden. Det er viktig å respektere “Ikke klapp og Ikke gå bort til hunden” uten å kommunisere med eieren først. Noen hunder bærer spesielle vester med viktig mobiltilbehør samsung utstyr for mobilen, og Identifisering Kortet hendig plassert så du kan se det. Hunden er på jobb, og forstyrrelser kan skape problemer. Tjenestehunder og Servicehunder har Identitetskort som bekrefter at de er i tjeneste, og de kan ikke nektes adgang. For mange med “usynlige” diagnoser som angst og depresjon er det vanskeligere i det offentlige bilde med en Servicehund. Id kortet er en flott hjelp så hundeeieren her ikke får problemer når de er i butikker og liknende.

Et stort steg

For mange er det et stort, men nødvendig steg å anskaffe en Servicehund. Den tjener en person med en sykdom eller liknende. Samtidig er den et familiemedlem som skal passes inn, og være en del av fellesskapet. Mange organisasjoner i Norge har gode program for Tjenestehunder. 

mts_wordx